Astrid Martens

Als echoscopiste heb ik mijn plek in de gezondheidszorg echt gevonden. Na eerder gewerkt te hebben als doktersassistente in het OLVG en als A-Verpleegkundige op een interne afdeling in De Heel heb ik de opleiding tot echoscopiste cardiologie en 2 jaar later ook die tot echoscopiste gynaecologie/verloskunde afgerond. Beide aan de Hogeschool Inholland in Haarlem.

Ik zeg altijd “IK HEB DE LEUKSTE BAAN DIE ER IS!” (Werkdagen die elkaar afwisselen met een lach en een traan)

Van de echo van een jonge zwangerschap, het onderzoek om alle organen te beoordelen bij 20 weken, tot het meten van de groei later in de zwangerschap: dit traject maakt mijn werk zeer afwisselend. Daarbij vind ik het heel leuk om heldere uitleg te geven aan de aanstaande ouders over wat er allemaal te zien is. Dit alles al meer dan 20 jaar in het ziekenhuis en sinds kort ook bij Echopraktijk WAZ. Deze echo’s kunnen net als in het ziekenhuis medisch zijn; op aanvraag van de verloskundige maar ook voor de FUN op verzoek van de klant. De 3-4 D techniek is daar ontzettend leuk voor en geeft mij een nieuwe uitdaging.

Mijn collega's