Combinatietest

Deze test is een combinatie van twee onderzoeken: een nekplooimeting bij je kindje middels een echo tussen 11+4 en 13+6 weken en een bloedtest bij jou. Deze test geeft een voorspelbaarheid van ongeveer 90% naar het voorkomen van trisomie 21 (Downsyndroom) trisomie 18 (syndroom van Edwards) trisomie 13 (syndroom van Patau). Daarbij is het een echo-moment waarop de ontwikkeling van het kindje kan worden beoordeeld. De kosten voor de combinatietest worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.De kosten zijn 170,13 euro ( 2018)

Mocht er een verhoogd risico uit de combinatietest komen voor één van de geteste trisomieën, dan kom je in aanmerking voor een NIPT.

NIPT (niet invasieve prenatale test)

Deze test is alleen een bloedonderzoek. Uit placenta-DNA, aanwezig in het bloed van de moeder, kan met een zekerheid van 95% worden vastgesteld of er mogelijk trisomie 21,13 of 18 aanwezig is. De NIPT kan vanaf 11 weken worden afgenomen. In het voorjaar van 2017 is deze test ook in Nederland beschikbaar als 1e test. In Nederland wordt geen geslacht bepaald bij de NIPT. Deze test is zonder 12-13 weken echo. De kosten van de NIPT test worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De voor en nadelen van beide testen worden je toegelicht door je verloskundigen. Lees ook: www.meerovernipt.nl of onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

13 weken echo nevenbevindingen

De NIPT is een betere voorspellende test voor trisomie 21,13 en 18 dan de combinatietest (95% vs. 90%). Echter onderdeel van de combinatietest is een 13 weken echo. Gekeken wordt naar de schedel, maag, blaas, buikwand, ledematen en de nekplooi worden beoordeeld. Dit is toegevoegde informatie die met de NIPT niet wordt beoordeeld. Voor deze 13 weken echo kan je na de termijnecho en na de NIPT een extra afspraak maken. De kosten zijn € 65,- (Deze kosten worden nog niet vergoed door de zorgverzekeraar).

NB: de dikte van de nekplooi is te beoordelen tot en met 13+6 weken