Klachtenregeling bij Echopraktijk WAZ

Per 1-1-2017 zijn wij Echopraktijk Waterland Amsterdam Zaanstreek volgens de wet: Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aangesloten via de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) bij CBKZ klachtenfunctionarissen en via de KNOV bij de Geschilleninstantie Verloskunde.

Voor de werkzame verloskundigen en medewerksters in loondienst volgen wij de KNOV, voor de werkzame ZZP’ers kunt u bij onderstaande staf-leden van EchopraktijkWAZ informeren hoe en waar u uw klacht of geschil kunt indienen.

Indien u een klacht heeft over onze werkwijze vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Bespreek uw klacht met uw echoscopiste

Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw echoscopiste, want echo’s zijn al spannend genoeg! Wij doen er alles aan hoge kwaliteit zwangerschapsechoscopie te verzorgen. Heeft u vragen of bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan persoonlijk, via email of telefonisch. Het liefst zo snel mogelijk. Tijdens dit 1e contact kunnen we bespreken of er behoefte is aan een afspraak om uw klacht met alle betrokkenen en een staflid van EchopraktijkWAZ te bespreken in een aparte afspraak. We nemen graag de tijd hiervoor. Als u het lastig vindt om dit gesprek te voeren kunt u iemand die u vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wilt u meer weten over uw rechten of wilt u advies? Of wilt u de klacht eerst met iemand anders bespreken? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris van CBKZ is een aparte instantie en is onpartijdig. Zij bespreken met u waarover u ontevreden bent en wat u zou willen bereiken met de klacht. Zij adviseren u wat u kunt doen. Zij helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief/email te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan u en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

http://www.klachtenfunctionarisverloskunde.nl/

Als u er met de echoscopiste en het staflid van EchopraktijkWAZ, eventueel samen met de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

http://www.geschilleninstantieverloskunde.nl/

Aangezien beide stafleden van EchopraktijkWAZ, Henriette Westerneng en Monique Bakker, verloskundigen zijn en lid zijn van de KNOV, zijn wij aangesloten bij bovenstaande instanties via de KNOV.

Monique Bakker moniquebakker369@gmail.com

Henriette Westerneng h.westerneng@quicknet.nl